ซันนี้โฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ดูแลด้วยรัก บริการด้วยหัวใจ

ห้องพักผู้ป่วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเงียบสงบ

มีเส้นทางคมนาคมสะดวก เข้าถึงแหล่งชุมชนได้สะดวกสบายและสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลคือ รพ.หัวหิน

รพ.ซานเปาโล หัวหิน และรพ.กรุงเทพ หัวหิน ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เพราะเรามีระบบการส่งต่อโดยรถ Ambulance และเบอร์ 1669

ข่าวสารซันนี้โฮม